Cirkulärskala magnetiskt 0,0180 för mätning på in/utsidan och av skalan

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Pris effektivt alternativ
  • För montage direkt på axeln eller egen bärare
  • Hastighet < 25 m/s
  • Avstånd mellan givare och skala <2,0 mm
  • Utsignal: Push-Pull med A och B (inverser), TTL samt LD
  • Olika diametrar
  • Kan även i större storlekar mäta från insidan av skalan
  • Lämplig givare MSK320

Kontaktperson

Niclas Qvist
073-4116908 - Kontakta mig