Positionsindikator med fristående display

SIKO har nydligen släppt den nya hålaxelgivaren GS04.

Övervakad justering av dina ställaxlar med SIKO AP04-serien leder till ökadmaskineffektivitet genom snabbare växlings tider. Dessutom ökar du processäkerheten av dina maskininställningar eftersom du både får en visuell samt busskontrollerad inställning.

Positionsindikatorn AP04 har fördelen av att ha en integrerad display för visuell avläsning. Men i de fall din maskins ställaxel inte är åtkommlig på ett enkelt sätt för operatören, ger nu den nya hålaxelgivaren GS04 möjligheten att i kombination med den fristående displayen AP04S kunna läsa av värdet på enklast möjliga plats. Givaren GS04 monteras direkt på ställaxeln, den är sedan ansluten via en pluggbar kabelanslutning (max 2m) till AP04S lägesindikator, som kan monteras påen lätt läsbar plats. På detta sätt kan ni nu enkelt läsa av både "är" och "bör" värden för din ställaxels position.