Värderingar

Vi har nu publicerat våra värderingar på hemsidan. Vi har under en tid jobbat med att ta fram och formulerat våra värderingar som vi ska förhålla oss till på Acumo. Dessa finns nu att läsa i sin helhet, värderingar.

Vi tycker det är vikitgt att visa våra värderingar då vi inte enbart använder dessa internt. De är lika aktuella när det gäller vårt förhållningssätt gentemot Er som kund.