• First
  • «
  • 1
  • »
  • Last

Miljötänkande - Panasonic fortsatt i topp!

Panasonic har under många år jobbat på att vara ett miljövänligt företag i alla aspekter. Även i år rankas Panasonic inom topp 5 i världen när det kommer till "Gröna tillverkare". Detta enligt den pulblicerade skriften  i Interbrand Juni 2014.

"Utmärkt Grön Tillverkare" definieras som ett varumärke som har en god balans mellan Green Performance, företagets praxis för miljöledning, samt grön Perception (konsumentens uppfattning om eko-märke).
Poängen beräknas utifrån en omfattande utvärdering av grön Perception och Green Performance.

Du hittar rankningen, analys och poängen via följande länk:http://www.interbrand.com/en/news-room/press-releases/2014-06-24-8510031.aspx

Panasonic såg en liten minskning av "Green Performance" från placering 4 år 2013 till 5 år 2014, men innehar topplaceringen i elektroniksektorn bland japanska företag, efter Toyota, Honda och Nissan. Se även http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2014/best-global-green-brands-2014.aspx

Undersökningens Utvärderingsämnen:
• ENERGY STAR-utmärkelse
Panasonic har fått fler ENERGY STAR utmärkelser än någon annan tillverkare av konsumentelektronik. Idag är det fler än 300 Panasonic modeller över 9 produktkategorier som bär ENERGY STAR-logotypen, vilket indikerar att en produkt använder mindre energi utan någon uppoffring i prestanda eller funktioner.
• Uppnått en återvinningsgrad på 99,3%
Panasonic vidtar åtgärder mot noll avfall och har uppnått en avfallsåtervinningsgrad på 99,3% år 2013. Varumärket använder cirka 12 tusen ton av återvunnen plast för sina produkter under 2013.
• Förbättrad vattenanvändning
År 2013 minskade användandet av vatten i fabrikernas produktion med 0,7% jämfört med 2012. Panasonic påskyndar även utvecklingen av branschledande produkter som bidrar till att spara vatten.
• ECONAVI funktion
Under 2009 lanserade Panasonic hushållsmaskiner med ECONAVI-funktion, som automatiskt styr ström-och vattenförbrukning för att minska förluster med hjälp av sensor och annan teknik. Varumärket erbjuder nu 25 produkter med ECONAVI funktion, vilket hjälper konsumenter över 88 länder spara vatten och energi.

Telefonerna fungerar inte

Vi har just nu problem med telefonerna. Om de inte går att nå oss på växel telfonnummret 08-55773030 så ring oss på 073-4116902.

Trevlig sommar!

Fortsätt läs hela →
  • First
  • «
  • 1
  • »
  • Last