Mobil automation

undefined

4 lösningar, 1 leverantör för mobil automation
Beroende på vilken typ av mobil maskin ni har kan vi erbjuda olika lösningar för
mätning av längd, vinkel, hastighet, lutning, och acceleration.

  1. Wire-moduler passar bra som en robust och kostnadseffektiv lösning för linjär
    mätning.
  2. Heavy-duty roterande pulsgivare är kompakta, multifunktionella och gör jobbet
    även under de mest ogynnsamma förhållanden.
  3. Inklinometrar för beröringsfri mätning av absoluta vinkellägen.
  4. Säkerhet
    Redundanta sensorer för mätning av vinklar och distanser.

Nyfiken på att läsa mer, kika i vår nya broschyr om mobil automation. Ni hittar den nedan.