Underlättande layout

Vi vill att ditt besök på Acumo.se ska vara enkelt och smidigt.

Därför uppdaterar vi text, bild och bilagor kontinuerligt. Nu har vi även skapat en mer användarvänlig menyrad samt effektiviserat hemsidans sökfunktion.

Är du inne på vår sida ofta? Då kan du behöva uppdatera sidan, det gör du genom att samtidigt trycka på ”Ctrl” och ”F5”.

Vi strävar alltid efter att utvecklas och underlätta för våra kunder. Saknar du någon specifik information på vår hemsida. Tar vi tacksamt emot din feedback!

Feedback på hemsidan, lämnar du lättast via mail till info@acumo.se