Under ständig utveckling

Vi på Acumo jobbar ständigt med vår utveckling!

Service, teknisk support, leveranssäkerhet, sortiment, hemsida, tryckt material... vi på Acumo jobbar med att förbättra alla delar - hela tiden.

En vis man ska ha sagt "När du tycker att du nått ditt utvecklingsmål, har du redan börjat backa". Vi som bolag agerar alltid efter att fortsätta utveckla vår verksamhet och öka nyttan till våra kunders slutresultat av användning av våra tjänster.  

Som en del i vårt utvecklingsarbete, genomför vi varje år en kvantitativ kundundersökning. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om våra kunders upplevelse av vårt samarbete. Vi är tacksamma för varje inkommande svar och värdesätter alla parametrar av våra kunders erfarenheter av att samarbeta med oss.

 

 

Förutom vår årliga kundundersökning, jobbar vi just nu med förberedelserna till att ISO-certifiera oss enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Genom ISO-certifieringarna vill vi säkerställa vår höga standard inom produktkvalitet och miljö-frågor, samt arbetsmiljö och säkerhet för anställda på Acumo. Mer information om vårt certifierings-arbete kommer under året.

 

Har du synpunkter på vårt arbetssätt eller tips på vad vi kan förbättra? Tveka inte att kontakta oss! 

Kontakta oss