Säkerhetskoncept för mobila maskiner

För oss på Acumo är säkerheten mycket viktig och tillsammans med våra kunder vill vi ligga i framkant, inte bara när det gäller på produktnivå, utan även när det gäller den totala funktionella säkerheten i automationslösningar.

Kraven på säkerhet ökar från år till år och säkerhetsfrågan fortsätter att vara ett hett angeläget ämne. När det gäller produkterna finns det många klassificeringar för att säkerställa att en produkt uppfyller en viss säkerhetsnivå. Något som många misstar sig på är behovet av att ha t.ex. SIL-klassade produkter på samtliga positioner för att få en säker applikation. Det viktigaste är att helheten är säker, alltså hela maskinen och alla delas tillsammans. Med rätt produkter i ett system kan dessutom många kostnader sparas in.

För oss på Acumo är säkerheten mycket viktig och tillsammans med våra kunder vill vi ligga i framkant, inte bara när det gäller på produktnivå, utan även när det gäller den totala funktionella säkerheten i automationslösningar.

Beroende på omgivningen för en viss maskin ställs olika höga krav på säkerheten. Dessa kategoriseras exempelvis med hjälp av olika SIL-klasser.

 

När det gäller funktionell säkerhet för mobil auto- mation har vår leverantör SIKO ett stort antal olika lösningar. Robusta och säkra, fullt redundanta SIKO sensorer, i kombination med en säkerhets PLC/ Controller, hjälper till att säkerhetsklassa hela systemet.

MTTF-värden från mer än 100 år och en säker mekanisk konstruktion gör vårt sortiment mycket lämpade för användning under både ovanliga och krävande förhållanden.

Genom redundanta sensorer och dess säkra mekaniska konstruktion bidrar vi till att garantera säkerheten för maskiner och fordon och därmed även det viktigaste, människorna som befinner sig i denna miljö!

Se produkter från SIKO

Självgående fordon (AGV)

  • Givare för höjdjustering (wire-modul)
  • Givare för sidoorientering (wire-modul, magnetgivare)
  • Inklimentell pulsgivare för mätning av hastighet
  • Absolutgivare för övervakning av styrning
  • Övervakning av lutning (inklinometer)
  • Magnetisk sensor för mätning av hastighet och vinkel.