Acumos anpassning efter rådande omständigheter

Vi fortsätter följa myndigheternas råd och anpassar oss efter deras riktlinjer avseende COVID-19. Som följd av pandemin har Acumo sedan 1:a maj infört korttidspermittering på 40%.