Spännande projekt med förnybar energi

I Sigma Harvestings pågående projekt är våra kulskruvar från NSK inritade. Projektet möjliggör minimal miljöpåverkan genom förnybar bojenergi.

Projekt av Sigma Harvesting Technologies AB har kommit till projektstadiet.

Projekt av Sigma Harvesting Technologies AB har kommit till projektstadiet.

Vi från Acumo är stolta och väldigt glada åt att de kulskruvar som vi erbjuder från NSK - ritats in och möjliggör en minskad miljöpåverkan genom förnyelsebar bojenergi. Sigma Harvesting Technologies AB har i sin stora satsning om utveckling av förnyelsebar bojenergi kommit till projektstadiet. 

Mikael Sidenmark, CEO Sigma Harvesting menar att "The ball screw is a very important key component that makes it possible to build an efficient WEC system."

Kontakta oss så hittar vi en optimal lösning till dina projekt!

Kontakta oss