Hållbarhet - Del 1

Hållbarhet är för oss inte bara en fråga om prestige eller att det ska se bra ut utifrån. Hållbarhet är något som vi inte tar för givet- det är något som vi alla behöver jobba med varje dag- hela tiden! Annars blir det just inte hållbart. Att inte ta ansvar för alla delar är heller inte hållbart.


Med hållbarhet som mål, har vi bland än så längre relativt få, valt att hela 3 ISO-certifieringar. Sedan 3 år tillbaka är vi certifierade enligt:
·   ISO 9001 - Kvalité och kundnöjdhet
·   ISO 14001 - Miljö
·   ISO 45001 - Arbetsmiljö

Vi är stolta över alla våra certifieringar och vill uppmuntra fler att ta efter.


Det är inte alltid kul eller lätt att gå igenom en revision och bli granskad i krokarna. Men varje granskning är ett nytt tillfälle att utveckla och säkerställa vår egen hållbarhet – vilket vi välkomnar!

Nu är om-certifiering och internrevision precis avklarat och vi kan återigen landa i att det vi gör, faktiskt är väldigt bra.

Precis som frågor om vårt sortiment välkomnar vi självklart även frågor om vårt hållbarhetsarbete. 

Kontakt Sortiment