AK Industries

Med en produktionsanläggning på 1600m² lokaliserad i Thal-Marmoutier, 30 km från Strasbourg, har AK Industries har specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av enheterför mätning av rörelser och positioner.

 AK industries produkter finns installerade i många branschersom trä-, bil-, kärnkrafts-, medicinska, forskningscentrum ellerspecialmaskiner.

Med egna kontor och en komplett maskinpark av CNC-verktygsmaskiner är AK Industries specialiserad på wire-moduler, de kan även på förfrågan specialtillverka kundanpassade lösningar.

Kontaktperson

Ulf Persson

Produkter