JAKOB Antribstechnik

JAKOB Antriebstechnik GmbH är och har varit en av de ledande producenten av motorkopplingar, säkerhetskoppling och i synerhet servokopplingar under många år.

Företaget är lokaliserat i Kleinwallstadt som ligger i Tyskland

Kontaktperson

Andreas Palmér