SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/Tyskland nära staden Freiburg.

Utbudet från SIKO består av

PositionLine   Positionsindikatorer, mätklockor och inställningshjul
RotoLine       Pulsgivare/Absolutgivare /Encodrar samt potentiometrar
LinearLine     Wire-moduler /Dragvajer för avlästning av linjära rörelser
DriveLine      Ställdon. Automatisk inställning av positioner
MagLine        Linjärskalor och cirkulärskalor med tillhörande givare
DisplayLine   Digitala displayer för visning av position

Kontaktperson

Ulf Persson

Produkter