Axelkopplingar

Axelkoppling till allt ifrån servomotorer, pulsgivare etc.

Kombineras med fördel med kulskruvar och linjärmoduler för drivning av t.ex skenstyrningar.