Laserscanner´s

Panasonic säkerhetsklassade laser scannrar är ett kostnadseffektivt alternativ när man skall skydda olika riskområden. De kan användas i applikationer där riskområdet förändras och kan övervaka ett område upptill 190°. Detta område delas sedan upp i två zoner:

Ett "varnings" område med en radie på  15m,  
ett "skydds"område med en radie på  4m.