Mätskalor

Med våra våra mätskalor vet du alltid vart rörelsen i din maskin är på väg. Linjärskalorna finns i inkrementellt, absolut och quasi absolut utförande. Mätskalorna finns som linjärskalor eller cirkulära vinkelskalor (kan även användas för mätning rotation), vilket väljs beroende på applikation. Fördelen med linjärskalor direkt på rörelsen är att ev. mätfel som annars uppkommer beroende på mekaniska glapp helt försvinner och signalen från linjärgivaren ger en perfekt återkoppling av positionen. Linjärskalorna finns i för leverans i olika nogranhetsklasser och i olika längder. Utsignaler från givarna är precis som en ”vanlig” pulsgivare och beroende på vald modell kan t.ex SSI, Sin/Cos, TTL, etc signaler fås för återkoppling till styrsystemet/displayen. Det finns även applikationer där skalan kopplas direkt in servo drivern.

Film som visar applikationer med linjärskalor