Absoluta linjärgivare

Med dessa linjärgivare får användaren alltid tillgång till den aktuella positionen utan behov av en extern referens. Linjärgivarna kombineras med lämplig linjärskala, typiskt används här en SSI utgång, CAN etc.  som ger den aktuella positionen. Önskas en dirketinkoppling av positionen  för t.ex fältbussar som  Profibus finns det ”översättnigsmoduler”.  Linjärgivarna kan även i vissa fall fås med en extra inkrementell utgång som kan användas för hastighetsbestämning i t.ex servo lösningar.

Absolut linjärgivare magnetisk ±1um repeterbar noggrannhet MSA213C
 • Upplösning 1 um
 • Max längd på skalan 16 meter
 • Avstånd mellan givare och skala ≤0,8 mm
 • Metallkapslad
 • Repeterbarhet max: ±1 μ
 • Status-LED
 • Uts…
Absolut linjärgivare magnetisk +-2um um repeterbar noggrannhet MSA111C
 • För kombination med SSI översättaren AEA111/1
 • Upplösning 1 um
 • Max längd på skalan 4 meter
 • Avstånd mellan givare och skala <0,2 mm
 • Metallkapslad
Absolut linjärgivare induktiv 3 um repeterbar noggrannhet LMKA-1310
 • Utsignal: SSI, BISS/C, FANUC, DRIVE –CliQ samt  sin/cos
 • Upplösning: 1um
 • Max längd på skalan 9,2 meter
 • Avstånd mellan givare och skala <1 mm
 • Metall…
Absolut linjärgivare induktiv 3 um repeterbar noggrannhet LMKA-2310
 • Utsignal: SSI, BISS/C, FANUC, DRIVE –CliQ samt sin/cos
 • Upplösning: 1um
 • Max längd på skalan 32 meter
 • Avstånd mellan givare och skala <0,8 mm
 • Metall…
Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet MSA
 • För kombination med SSI översättaren AEA111/1 eller display MA505 alt. MA561
 • Upplösning: beror på efterföljande elektronik
 • Max längd på skalan 5,12 meter…
Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet MSA501
 • SSI utgång alt. RS485 med SIKONET samt Sin/Cos eller digitalt
 • Upplösning 1 um
 • Max längd på skalan 10,24 meter
 • Avstånd mellan givare och skala <1,3 m…
Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet MSA511
 • SSI utgång alt. RS485 med SIKONET
 • Max längd på skalan 20,48 meter
 • Avstånd mellan givare och skala <2 mm
 • Metallkapslad
 • Lämplig skala