Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet

Absolut linjärgivare magnetisk 10 um repeterbar noggrannhet MSA511

  • SSI utgång alt. RS485 med SIKONET
  • Max längd på skalan 20,48 meter
  • Avstånd mellan givare och skala <2 mm
  • Metallkapslad
  • Lämplig skala MBA511

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören