Cirkulärskala/vinkelskala 0,0450 för mätning på utsidan av skalan

Cirkulärskala/vinkelskala 0,0450 för mätning på utsidan av skalan MBR200

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Monteras direkt på axeln eller egen bärare
  • Hastighet < 25 m/s
  • Avstånd mellan givare och skala <0,8 mm
  • Plastkapslad givare
  • Utsignal: Push-Pull med A och B (inverser), TTL samt LD
  • Givare MSK210

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören