Cirkulärskala magnetiskt 0,000450 för mätning på utsidan av skalan

Cirkulärskala magnetiskt 0,000450 för mätning på utsidan av skalan MBR500

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Pris effektivt alternativ
  • Hastighet: Beror på vald upplösning
  • Avstånd mellan givare och skala <2,0 mm
  • Skalan monteras direkt på axeln eller på egen bärare
  • Utsignal: Push-Pull med A och B (inverser), TTL samt LD
  • Lämplig givare MSK5000

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören