Cirkulärskala/vinkelskala 0,0180 för mätning på utsidan och av skalan

Cirkulärskala/vinkelskala 0,0180 för mätning på utsidan och av skalan MR320

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Pris effektivt alternativ
  • Hastighet < 25 m/s
  • Avstånd mellan givare och skala <2,0 mm
  • Med bärare
  • Utsignal: Push-Pull med A och B (inverser), TTL samt LD
  • Olika diametrar
  • Lämplig givare MSK320

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören