Displayer med linjärgivare

Quasi-absoluta linjärskalor (halvabsoluta) givare kombinerat med display


En quasi-absolut lösning bygger på tekniken i de inkrementella givarna, skillnaden är dock att det är ett batteri integrerat i elektroniken som gör det möjligt att ”komma ihåg” den senaste positionen, även om matningen stängs av. Detta ger fördelen att rörelsen inte behöver gå till en referenspunkt för nollställning efter att ha varit spänningslös.

 Film som visar applikationer med skala och display

Display med integrerad givare och RS485 utgång MA501
 • Noggrannhet 10 um
 • Utgång RS485, SIKONET (valfritt)
 • Fritt programerbar direkt i displayen
 • Lämplig linjärskala   (linjär),  (cirkulär)…
Display och givare för linjärskala batteridriven MA504/1
 • Noggrannhet 10 um
 • Fritt programmerbar
 • Linjär eller vinkelmätning
 • 5 Siffrors LCD-display
 • Inkremental knapp
 • Upptill 3 års batteridrift
 • Lämplig skal…
Display med integrerad linjärgivare MA508/1
 • Noggrannhet 0,1 mm
 • Batteridriven
 • Upptill 10 års livslängd
 • Programmeras med 
 • Lämplig skala  resp 
 • Kan levereras med givaren i di…
Display och givare för linjärskala 24VDC matning MA564
 • Noggrannhet 10 um
 • Konfigurerbar direkt i displayen
 • Matning: 10...30 VDC
 • Givare i M8 format eller rektangulär
 • Lämplig skala 
Elektronisk positionsindikator för fältbuss AP10/20s
 • Noggrannhet 10 um
 • 31 enheter kan busskopplas
 • För cirkulära och linjära mätningar
 • Visar ”är” och ”börvärdet” i displayen.
 • Visar ”grön” led när den är …