Display och givare för linjärskala batteridriven

Display och givare för linjärskala batteridriven MA504/1

  • Noggrannhet 10 um
  • Fritt programmerbar
  • Linjär eller vinkelmätning
  • 5 Siffrors LCD-display
  • Inkremental knapp
  • Upptill 3 års batteridrift
  • Lämplig skala MB500 (linjärskala), MBR500 (cirkulär skala)

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören