Generell information om mätskalor/ linjärskalor

Linjärskalor/mätskalor kan installeras direkt på den linjära rörelsen som skall förflyttas för en absolut eller inkrementell positionering. Detta ger fördelen att man slipper alla mekaniska glapp, felkällor som annars uppkommer om man t.ex räknar antalet varv på axeln. Typiska applikationer är till exempel fräsmaskiner, ytmonteringsmaskiner, trämaskiner, förpackningsmaskiner, truckar, etc.

Principen för magnetskalor MagLine Magnetskalor

Systemet består av en givare med "vanliga" pulsgivarutgångar (A och B, samt ev. inverser, referenssignal) eller SIN/COS eller om en absolutmätning önskas med …

Guide för val av mätskala Guide för att välja mätskala/linjärskala

Nedan är en tabell vi tagit fram för att du snabbt och enkelt skall kunna

hitta rätt typ av skala till din applikation.

 Absoluta skalor ger ifrån sig en s…