Inkrementell magnetisk sensor

Inkrementell magnetisk sensor MS500H

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Magnetisk princip på linjärskalan
  • Upplösning 
  • Avstånd mellan givare och skala <2 mm
  • Plast kapslad eller M8 utförande
  • Utsignal: 
  • Lämplig skala MB500/1, MR500 och MBR500

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören