Givare till linjärskala 250 um repeterbar noggrannhet

Givare till linjärskala 250 um repeterbar noggrannhet MSK2000

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Magnetisk princip på linjärskalan
  • Upplösning 0,25mm
  • Avstånd mellan givare och skala <10 mm
  • Plast kapslad
  • Utsignal: LD eller RS422 med A, B och refferens
  • Lämplig skala MB2000

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören