Givare till linjärskala 500 um repeterbar noggrannhet

Givare till linjärskala 500 um repeterbar noggrannhet MSK4000

  • Kan levereras med integrerad referens i skalan
  • Magnetiskprincip på linjärskalan
  • Upplösning 0,25mm
  • Avstånd mellan givare och skala <20 mm
  • Plast kapslad
  • Utsignal: LD eller RS422 med A, B och referens
  • Lämplig skala MB4000

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören