Givare till linjärskala digital 10 um repeterbar noggrannhet

Givare till linjärskala digital 10 um repeterbar noggrannhet MSK5000

  • Kan levereras med integrerad refferens i skalan
  • Magnetisk princip på linjärskalan/cirkulärskalan
  • Upplösning 1um
  • Avstånd mellan givare och skala <2 mm
  • Plast kapslad
  • Utsignal: LD eller RS422 med A, B och refferens
  • Lämplig skala MB500MR500 (cirkulär med bärare), MBR500 (cirkulär)
  • Film (extern länk)

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören