Skydd för 10 mm skalor

Skydd för 10 mm skalor PS1

  • Aluminium
  • V-utfräsning för enkel håltagning
  • Leveras i meterlängder
  • Skyddar mot fysiska påfrestningar
  • Obs rekomenderas INTE till MB100 och MBA111 p.g.a ökat avstånd till givaren

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören