Extern display till positionsindikator

Extern display till positionsindikator AP24

  • Flytta mätvärdet till en externdisplay
  • Passar AP04
  • Visar ärvärde och börvärde
  • Larmar om börvärde och ärvärde ej stämmer med LED
  • M8 kontakter
  • Komunikation med RS485
  • Tvåradig LCD display

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören