Elektronisk positionsindikator fritt programmerbar < 14 mm axlar

Elektronisk positionsindikator fritt programmerbar < 14 mm axlar DE04

  • Linjär eller vinkelmätning
  • Fritt programmerbar med mjukvaran
  • 5 Siffrors LCD-display
  • Inkremental knapp
  • Kan levereras konfigurerad enligt önskemål
  • Förenklar lagerhållningen
  • Hålaxel < 14 i diameter
  • Programeras med ProTool mjukvaran och kabeln
  • Svart eller orange enhet

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören