Miniatyr styrning för 31 st SIKO räknare typ AP04 och AG05 ställdon

Miniatyr styrning för 31 st SIKO räknare typ AP04 och AG05 ställdon MX04

  • Kan spara upptill 99 positioner 
  • Kan kommunicera med < 31 st AP04 positionsindikatorer
  • Inställning av positioner med knappsats eller "teach in"
  • Inget styrsystem är nödvändigt
  • Enkel "recepthantering" för din maskin
  • Finns med larmutgång/RS-232 
  • Pratar SIKO-Net på utgången

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören