Mekanisk positionsvisare för stora axlar i plast

Mekanisk positionsvisare för stora axlar i plast DA10

  • Hålaxel <30 mm i diameter (kan minskas med reduceringshylsor)
  • 5 siffror+finavläsning i det mekaniska räkneverket på positionsvisaren
  • Kan visa mm eller tum/inch
  • Packningar och skydd som tillval
  • Hålaxel i rostfritt som option
  • Finns som svart eller orange enhet

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören