Ratt enkel modell med skala

Ratt enkel modell med skala DKA02

  • Hålaxel <10 mm i diameter
  • Skalan kan anpassas efter önskemål
  • Finjusterings skala

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören