Gateway till Profibus, Interbus, CAN

Gateway till Profibus, Interbus, CAN IF09

  • Omvandlar SIKO Net RS485 till
  • Profibus
  • CAN
  • INTERBUS
  • Display för visning av värdet

Kontaktperson

Ulf Persson

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören