Pulsgivare och encodrar

Sortimentet består av både inkrementella- samt absoluta pulsgivare. När du vill hålla koll på ett avstånd, varvtal, läge eller en vinkel, är ofta en roterande pulsgivare / encoder det naturliga valet.

Våra pulsgivare / encodrar är otroligt noggranna i sin funktion och jobbar med antingen optisk eller magnetisk teknik. Valet av teknik är avhängt på just din applikation.
En inkrementell pulsgivare kan användas på en motoraxel för att mäta hastighet, medans en absolutgivare används för att ge den exakta positionen även vid ett eventuellt spänningsbortfall på t ex ett lyftok på en kran.
Våra vanligaste applikationer återfinns inom maskinbyggar-, papper-, stål-, vindkraft- och solcells-applikationer.