Absoluta pulsgivare / encodrar

Med en absolutgivare kommer din maskin alltid att ha koll på var den befinner sig, oavsett om strömmen bryts. Du kan välja att kommunicera via en mängd olika interface (SSi,  BiSS, Parallell, CAN, Profibus, DeviceNet m fl.) och givarna kan fås som Singleturn (håller koll på antalet pulser på varvet) eller Multiturn (håller dessutom koll på hur många varv som axeln roterat).