Inkrementella pulsgivare

Den inkrementella givaren genererar ett valbart antal pulser per varv som kan användas för att mäta t ex hastighet eller position. Till skillnad från en absolutgivare, måste den inkrementella givaren utgå ifrån en nollposition om spänningen bryts.
Utsignalen är i normala fall en fyrkantspuls som kan utläsas av t ex en PLC eller räknare.