Koppling för pulsgivare

Koppling för pulsgivare AK18

Vi rekomender användning av en flixibel koppling till pulsgivaren för en glappfri överföring som samtidigt som den är "förlåtande" mot mekaniska tolleranser.

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören