Digitala räknare och displayer

Det finns massor av applikationer som du klarar av utan att blanda in en PLC och annan avancerad elektronik. Nedan har du några exempel:

  • Tidsräknare
  • Positionsindikator
  • Rotationshastighet
  • Batchräkning
  • Längdräkning
  • Summaräknare
  • Förvalsräknare
  • Tachometer