Digital display universell för absolut och inkrementalgivare

Digital display universell för absolut och inkrementalgivare MA10/4 universaldisplay för absolut och inkrementalgivare

  • Hög kontrast LCD display
  • Ingång för SSI eller inkrementalgivare
  • Konfigureras med knapparna i fronten
  • Finns med RS232 och RS485 utgång
  • Finns med gränsvärdesutgång
  • 24V AC/DC,115 VAC eller 230VAC matning
  • Ingångar PP,OC,LD5,LD24, SSI/5, SSI/24
  • Max ingångsfrekvens 500 kHz
  • Detektering av rörelseriktning

Kontaktperson

Ulf Persson

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören