MA523/1

MA523/1 MA523/1

Digital display som kan hantera mätning i 3-axlar

Displayen MA523/1 kan hantera upp till 3 linjäragivare för precisionsmätning. Tillsammans med linjärgivare och magnetband blir detta en prefekt lösning för din svarv, fräs eller borrmaskin. Som tillval kan man även välja att mäta rotationshastigheten i din maskin.

 • Treradig display, med plats för 7st belysta siffror
 • Hanterar upp till tre inklimentella märskalor (Inviduellt programerbar)
 • Enkel hantering via 4st knappar och ett vred
 • Fungerar tillsammans med magnetgivarna MS100/1 och MS500
 • Systemnoggrannhet max 10µm
 • Upplösning 1µm med magnetgivaren MS100/1
 • Nogrannhetsklass:
  - 0.01 med sensor MS100/1
  - 0.05 med sensorn MS500

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören