Enkel display för inkrementella pulsgivare

Enkel display för inkrementella pulsgivare MA55 Display för inkrementella givare

  • Fritt programerbar med knappar i fronten
  • Inställningar lagras säkert i displayen (EEPROM)
  • Ingång för inkrementalgivare A och B för indikering av rörelse riktning
  • 0...59 999 pulser/varv
  • Skalbart värde/ varv/ flyttad sträcka
  • Ingång för index puls
  • Inställbart "offset"
  • Ingång för extern reset
  • Matning 24 VDC

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

SIKO

”Precision in Motion” är SIKO´s ledord.

SIKO är ett familjeägt företag som under mer än 45 år sysslat med vinkel och positionsmätningar. Företaget är lokaliserat i Buschenbach/T…

Läs mer om leverantören