Mekaniska förvalsräknare

Ställ in ditt förvalda värde för att där utföra det som behövs, t ex kapa en bräda.

Varv-, längd och slagräknare med reset Typ 250
  • Mått: 132x70x74,2 (BxHxD i mm)
  • Siffror: 5st (6,5mm höga)
  • Reset: Manuell
  • Utväxling: 1:1 / 1:5 / 2:1 / 5:1
  • Slaghastighet: 800/minut
  • Hastighet: 10´000…