Roterande ställdon

Intelligenta, kompakta och flexibla roterande ställdon för att snabbt och enkelt göra omställningar i din maskin.

Våra ställdon består av motor, koppling, växel, driver,absolutgivare och oftast ett fältbussgränsnitt i en enda kompakt enhet. Med ställdonen kan du designa flexibla maskiner med korta ställtider och automatiska omställningar. Detta ökar produktiviteten på din maskin. De flesta av ställdonen är även kompatibla med de traditionella positionsindikatorerna/klockorna från SIKO.

Skicka önskad position direkt till ställdonet över t.ex Profibus, ställdonet svarar när det är i position. För att minimera problem med eventuella mekaniska glapp kan du gå förbi den önskade målpositionen för att sedan automatiskt backa tillbaka till det önskade värdet.