Ställdon med givare

Dessa ställdon monteras direkt på Axeln och innehåller motor, växel och en pulsgivare/encoder.
Positionen avläses med givaren (inkrementell alternativt analog signal) direkt på utgående axel för vidare bearbetning av styrsystemet.

För mer information kontakta oss.