Hastighet och längdmätning

Hastighet och längdmätning Avståndslaser LMC-L

  • Uppdateringsfrekvens: 25´000Hz
  • Detekterar automatiskt riktningen på materialflöde (LMC-LB)
  • Noggrannhet bättre än 0,05%
  • Repeterbarhet bättre än 0,02%
  • Designad för tuffa miljöer
  • Höljen i rostfritt stål som tillbehör

Kontaktperson

Ulf Persson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

LOKE Engineering

LOKE Engineering startades 1988 som ett rent tradingbolag till/från Asien med produkter till framförallt stål-, cement-, kemikalie- och bil-industrin.

Tidigt uppmärksammades spe…

Läs mer om leverantören