ESD och Antistatutrustning

Panasonic tillverkar en mängd olika Ionizers eller Joniserare som hjälper dig i din produktion att hantera statisk elektricitet (ESD).

Ytan i ett isolerat material såsom plast, synetisk textil eller papper kan lätt "laddas" när de utsäts för FRIKTION, PRESS/TRYCK eller SEPARATION. Eftersom materialet just är isolerat kan laddningen inte ledas bort, vilket resulterar i statisk elektricitet som kan ställa till stora problem i produktionen.

Den vanligast förekommande tekniken från Panasonic bygger på avjonisering via tryckluft eller fläktar men Panasonic har även lösningar utan "blåsande" funktion (ER-X). Det finns även sensorer för att detektera och därmed reagera på statisk elektricitet (EF-S1).