Generell information om Sensorer

Hur fungerar en Sensor?

Under denna mapp skall du kunna hitta generell och grundlig information till hur olika sensorer arbetar och hur du bör använda och installera dem för att uppnå bästa resultat.

Generell information om Fotoceller Generell information om Fotoceller

Hur fungerar en fotocell?
Fotocell är samlingsnamnet för sensorer som använder ljus för att detektera olika objekt.